Menu

Europese Unie

logo_efro_fc

Bij Centraalstaal BV worden een 2-tal projecten uitgevoerd welke (deels) gefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het ene project betreft grensoverschrijdende business development om de toegevoegde waarde van CS op het gebied van koud vervormen om te zetten in klantvoordelen alsmede de bevordering van het gebruik van vervoersvormen waarbij schone energie wordt toegepast.

Het andere project betreft kennisontwikkeling en overdracht op het gebied van technologische innovaties op het gebied van productieprocessen (procesinnovatie), projectmanagement, digitalisering.

Met deze projecten wordt de kennis bij Centraalstaal verder ontwikkeld en overgedragen waardoor de (concurrentie) positie van het bedrijf wordt versterkt en de basis voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland zal toenemen.